BIOWET PUŁAWY BIOWAR 500 PREPARAT DLA PSzCzÓŁ /10 PASKÓW/

115,00 

Opis

BIOWET PUŁAWY BIOWAR 500 PREPARAT DLA PSzCzÓŁ /10 PASKÓW/

BIOWAR 500 PREPARAT DO ZWALCZANIA WARROZY PSZCZÓŁ W POSTACI PASKÓW

 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ :Amitraza 500 mg/pasekRODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce .WSKAZANIA LECZNICZE :Zwalczanie warrozy pszczół .PRZECIWWSKAZANIA: Nieznane .DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE : Nieznane .O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce , należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii , podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . DAWKOWANIE I DROGA PODANIA :Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce : 2 paski na jeden ul .ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA :Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół .Paski zawiesić w taki sposób , aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron , co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami .Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć . W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków , należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie . Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni . Pasków nie należy używać ponownie .Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie .Zalecany okres leczenia : po ostatnim miodobraniu (koniec lata / jesień ) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym .Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek .OKRES KARENCJI :Miód – zero dni .Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego .SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE :Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego .Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie .SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie .Chronić przed kontaktem z żywnością .Podczas aplikacji nie jeść , nie pić , nie palić tytoniu .Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem .Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami .Manipulacje z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych .Toksyczność amitrazy wzrasta w obecności soli miedzi , a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu . Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazą .Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych .OKRES WAŻNOŚCI :Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 1 rok.

paczka druk, koperty złote, jak zrobić świąteczne ozdoby, sok jabłkowy hortex, nożyk budowlany, nadanie paczki za pobraniem, wyrka utracony wołyński raj, na bilon, 17 3 cali ile to cm, big book of english words, paski samoprzylepne na ścianę, segregacja śmieci oznaczenia na opakowaniach, organizer do szuflady diy, dodge ram 2500, gniewa katarzyna berenika miszczuk, koparka zabawka dla dzieci

yyyyy